ראשי כותרת קטגורייה 1  מאמארים   פעילות שי"ל בעמק חפר 

פעילות שי"ל בעמק חפר

אגף הרווחה והשירותים החברתיים במועצה פותח שירות חדש :

פרסום פתיחת שירות יעוץ לאזרח (שי"ל)  - לחץ לפרטים

שירות יעוץ לאזרח (שי"ל) גיוס מומחים - לחץ לפתיחה