ראשי כותרת קטגורייה 1  מאמארים   מכרז פומבי מס' 1/2021 - שירותי אבטחה, שמירה וסיור  

מכרז פומבי מס' 1/2021 - שירותי אבטחה, שמירה וסיור

מכרז פומבי מס' 1/2021 - שירותי אבטחה, שמירה וסיור במושב בית יצחק-שער חפר. -  לחץ כאן 

מ
סמך הבהרות מס' 1 - מענה לשאלות