ראשי כותרת קטגורייה 1  מאמארים   מכרז להחלפת תאורת רחוב לגופי לד 

מכרז להחלפת תאורת רחוב לגופי לד

מכרז להחלפת תאורת רחוב לגופי LED בית יצחק 

נספח ד' - מפרט טכני

נספח ו' - אישור קיום ביטוח לעבודות הקמה לתאורת חוצות