ראשי כותרת קטגורייה 1  מאמארים   דרוש/ה עובד/ת בתפקיד מנהל/ת סניף דואר 

דרוש/ה עובד/ת בתפקיד מנהל/ת סניף דואר

דרוש/ה עובד/ת בתפקיד: מנהל/ת סניף הדואר
לקבלת מידע אודות דרישות התפקיד והגדרת התפקיד יש לפנות במייל

liat@beit-yitzhak.org.il
 מועמדים שקורות חייהם לא יתאימו לדרישות התפקיד לא יבחנו.
כל הרואה את עצמו מתאים, יגיש את מועמדותו בצירוף קורות חיים, מסמכים להוכחת עמידה
בדרישות התפקיד  וכן המלצות (ככל שישנן) לפקס: 09-8829795  או למייל נ"ל.

עד לתאריך ה-13/01/2019 בשעה 12:00. יש לוודא את קבלת המסמכים
בטלפון 09-8611789
פנייה זו נוסחה בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד. המשרה מוצעת לנשים וגברים כאחד
 
ועד מקומי בית יצחק שער חפר