ראשי צור קשר 

צור קשר

דף זה מיועד למשלוח פניות והודעות קצרות בדואר אלקטרוני לעובדי הוועד / חברי הנהלת הוועד.
בכדי שתוכל/י להפנות לאדם הנכון נניתן לצפות בדף "בעלי תפקידים"
פניות הנעשות למזכירת הוועד נרשמות ומועברות לטיפול הגורם המתאים.
אנא צמצמו פניותיכם לחברי הוועד להודעות /פניות בעלות אופי דחוף או חסוי.

This Is CAPTCHA Image