ראשי אירועי המרכז הקהילתי 

אירועי המרכז הקהילתי


חוברת אירועי המרכז הקהילתי לחודשים ספטמבר-אוקטובר 2019


אירועי השבוע הקרוב במרכז הקהילתי 18.09.2019


חוברת חוגים של המרכז הקהילתי תש"ף 2020-2019.