ראשי טלפונים ד 

ספר טלפונים

שם   כתובת  טלפון בית טל' נייד  טל' נייד           כתובת דואל
דגן ניצן ורונית סמטת האקליפטוס 14 09-8341551 052-4370847  ניצן 054-3142200  רונית  
דדון  דוד  וורד דרך השרון 97 09-8617795 052-2435921 דוד 052-8385959  ורד dadonv@012.net.il 
דויטש  קורל ודפנה דרך השרון 19   054-2360510  קורל 052-3653535  דפנה  
דון  הדר דרך חפר 21     054-2621044  הדר  
דותן אסף ומורן     052-6002211 אסף 052-4222000  מורן  
דותן ניר וליטל דרך השדות 69 09-8344584 052-3330022 ניר 052-8295138  ליטל  
דים   ארנון  וירדן סמטת האקליפטוס 20 077-7101170 054-2277209  ארנון 052-3385300  ירדן  
דים  אורי ונורית התמרים 7 09-8611959 052-3153881  אורי    
דפני יוסי ושרונה האלה 1 077-5573005 054-5530100 יוסי 054-3160611  יעל  
דקל   דן  ונילי התמרים 14 09-8825572 054-4540926  דן 054-5891127  נילי ns_nilidan@bezeqint.net 
דקל   טל  וענבל התמרים 16   052-3937079  טל 052-8222603  ענבל  
דקל   תמיר  ויעל התמרים 12 077-7929291 052-4745415  תמיר 052-2580864  יעל  
דרוק   אורי  ונילי דרך האילנות 27 09-8618592 052-5083131   אורי 050-5282820  נילי  
דרי  דב ואירית דרך השדות 50 09-8629484 054-4300561 דב 054-4300545  אירית greencard202@gmail.com
דרי  רז  דרך השדות 50   054-5460545 רז