ראשי טלפונים ה 

ספר טלפונים

שם   כתובת  טלפון בית טל' נייד  טל' נייד           כתובת דואל
           
הבר אסי ואורנית דרך השרון 75 077-3452385 054-6424349  אסי 050-6204658  אורנית  
הורוביץ דביר ודינה   09-8628296 052-6582651 דביר 050-7720724  דינה  
הירש  עמוס ושוש דרך השדות 41 09-8825702 052-2565550 עמוס 052-3502900  שוש  
הירשמן   שמואל  ודפנה האלה 4 077-3255055 050-6265226   שמואל 052-8419239  דפנה  
הלר  אהוד ואסנת דרך השרון 87 09-8344248 052-4668845  אהוד 052-4668847  אסנת  
הלר  צבי ואסתר דרך השרון 87 09-8828024 052-2557935 צבי 052-3588110  אסתר  
הנן יונתן  ומיקי העליה 20 09-8620356 052-6056661 יונתן 054-6465330  מיקי  
הראל אילן דרך השרון 19 077-2033293 052-6192192    
הרשקוביץ  יוסף ולביאה שער הכפר 4 09-8611360 054-4285740  יוסף 054-4273273  לביאה