ראשי טלפונים ז 

ספר טלפונים

שם   כתובת  טלפון בית טל' נייד  טל' נייד           כתובת דואל
זבצקי  אילנה דרך השדות 63 09-8842627 054-4731993    
זיו   אשר  וג'ודי העליה 5 09-8617139 054-4997515   אשר 050-8530545  ג'ודי  
זיימן איתן וורדית דרך השדות 37 09-8344349 052-4703022 איתן 050-6241751  ורדית eytan_see@hotmail.com
זיימן זיו ושירן סמטת 778, מס' 5   זיו  052-8466366 שירן 052-6530023  
זילברמן  גדי   הסביון 7 09-8339426 054-9202096  גדי    
זימן   רפי  ומירה רחבת הבנים 18 09-8616854 052-4857251   רפי 052-8365869  מירה  
זימן  יואב ויעל דרך השדות 21 09-8617277 052-2457088  יואב 052-8824888 יעל  
זינגר  שמואל ורותי השקמה 3 09-8625298 050-5509410  שמואל 052-2776132  רותי  
זלקה  שלום וברכה דרך האילנות 13 09-8615493 050-5241641 שלום 050-2783905  ברכה  
זלקה  תהילה דרך השרון 40 09-8340129      
זפיר אורי   דרך השרון 66 077-6623916 054-4539033 אורי