ראשי טלפונים י 

ספר טלפונים

שם   כתובת  טלפון בית טל' נייד  טל' נייד           כתובת דואל
ידין  ליעד ודנה דרך השרון 94 077-2122204 052-2505252 ליעד 052-4677188  דנה  
יוגב  יוסף וטלי סמטת ההדרים 28 09-8618510 052-3678449 יוסף 052-8599954  דנה yyogev@zahav.net.il
יוהנס טלי העליה 23 09-8614863      
יוסקוביץ  ציפורה החצב 4 09-8825607      
יוריסטה  ירון ולימור הראשונים 37 09-8349430 054-4404820 ירון 054-4404821  לימור  
ינובסקי קירשנבאום דסי הראשונים 19 09-8824029 052-2519188    
יעקובי  דני  ופנינה דרך חפר 24 09-8330077 052-6585577  דני 052-5959933  פנינה y136@netvision.net.il
יעקובי  משה  ושרה דרך השדות 29 09-8344633 052-3322457 משה 052-6989440  שרה  
יעקובי  עופר דרך חפר 24 09-8822201 052-8336533    
יפהר אמציה וגילי דרך חפר 29 09-8873134      
יפרח   חיים  וסמדר דרך השרון 14 09-8617773 054-4699890 חיים 052-8745305  סמדר  
יצחקי  דני ושושי דרך האילנות 11 09-8610278 050-2729074 דני 050-9511052  שושי  
ירושלמי   אלון  ונטע דרך חפר 26 09-8622824 054-5670691  אלון 054-4991138  נטע