ראשי מוסדות חינוך  גני ילדים 

גני ילדים

חוברת רישום לגני ילדים לשנת הלימודים תשע"ט

פרטים הנוגעים לרישום ילדי בית יצחק - מפורסמים בשבוע בכפר.

הרישום דרך הועד המקומי בלבד.