ראשי כותרת מ 

ספר טלפונים

שם   כתובת  טלפון בית טל' נייד  טל' נייד           כתובת דואל

מאיק אילנה התמרים 10 09-8825525      
מאיק גלעד ומאיה התמרים 10 09-8623123 052-8882608  גלעד 052-4880017  מאיה  
מאיר   בני  ויהודית משעול האילנות 2 09-8620308 052-2897193  בני 052-8321929  יהודית mayer81@012.net.il 
מאיר  דורון והירשהורן בטי דרך השדות 32 09-8624068 052-2322262 דורון 052-5774939  בטי  
מאיר מרים העליה 17 09-8339584      
מאיר אלדד ובטי דרך השרון 68 09-8325055 054-7753000  אלדד 054-7753010  בטי  
מאיר אמנון והילה שער הכפר 3 09-8842422 057-8183005 אמנון 054-6655774  הילה hillamnon@gmail.com
מאיר ורדה ופראג אלכס דרך חפר 25 09-8330291 052-8670636  אלכס 052-8670636   ורדה  
מאיר צבי  ולסלי דרך השדות 34 09-8344385 054-4695590 צבי 054-4525057  לסלי  
מגד  חגי ורחל העליה 10 09-8610737 052-6462552  חגי 052-2330606  רחל meged1@gmail.com
מגן דניאל ועופרה העליה 24 077-5404898 052-5715516  דניאל 052-5715515  עופרה  
מוסקוביץ  זהבה דרך נירה 27 09-8614611 052-6614611    
מוסקוביץ  יוסף ומיכל דרך השרון 16 09-8623984 052-4280275  יוסף 052-4280276  מיכל  
מוסקוביץ  עמית ויעל דרך האילנות 20 09-8871408 052-8505057  עמית 052-8557778  יעל  
מורבטי  מונירה הורדים 25 09-8627281      
מורבטי משה הגפן 2   052-3871701  משה    
מורד   יעקב  וכוכי דרך השדות 46 09-8828333    09-8344748 050-6285278  יעקב 050-7436375  כוכי moradyakov@walla.co.il
מורד  אסתר דרך השדות 46 09-8825114 050-6802203 אסתר    
מורן   יובל  ואורנה דרך האילנות 16 09-8337788 054-6809075   יובל 054-4874808  אורנה  
מטוס  אריק ומרים דרך השרון 70 09-8822192 052-2640129 אריק 052-2843285  מרים arik-ma@zahav.net.il
מטרני רונית הנרקיס 13 09-8821528 052-8431417     
מילפלדר תמיר ויעל הכלנית 18 09-8344738 052-3495437  תמיר 052-3426418  יעל  
מכנס  עודד ועינת הכלנית 44 09-8841015 052-7620006  עודד 050-5468484  עינת  
מלי אנדראה ונירית הראשונים 13   052-9530535  אנדראה 052-3189993  נירית  
מנדלס   דן  מרים הראשונים 12 09-8825935 050-7621060  דן 050-7777094  מרים  
מנדלס  יהודה  ושרית הראשונים 12 09-8619696 050-9200227  יהודה 050-9200732  שרית  
מסורי  תמר הראשונים 17 09-8848481 054-5332108    
מסורי אדיר החצב 16   054-7656127    
מקורי  שאול וסימה דרך נירה 25 09-8616941 052-2369009  שאול 050-6265426  סימה  
מקמיל   מאיר  גלילה דרך השדות 52 09-8611985
 
054-5306310   מאיר    
מקמיל יאיר ואילנה החרוב 3 072-2835559 054-4683524  יאיר 050-5988599  אילנה  
מרום - נחומי יניב והילית המגדל 10 09-8878843 054-6646205  יניב 054-6464826  הילית  
מרחב  דן ומרים הכלנית 41 077-9139120 054-5480997  דן 054-5416790  מרים  
מרפוגל  שמשון הכלנית 20 09-8875280 050-5255584    
מרפוגל דיאנה הרימון 5   054-4207200    
מרקוביץ  אריק ורחל דרך האילנות 25 09-8339072      
מתיתהו ענת דרך השדות 54 09-8332279   052-3438769  ענת