ראשי טלפונים ר 

ספר טלפונים

   שם   כתובת  טלפון בית טל' נייד  טל' נייד           כתובת דואל
ראובני  צחי ותמי דרך נירה 14 09-8997881 054-6820002 צחי 054-4222503  תמר  
רביד  איתי הורדים 45 09-8828435 054-5707920 איתי    
רביד  שלמה חגית הנרקיס 15 09-8825754 054-4535988 שלמה 054-6491579  חגית  
רביע  מרים העליה 12 09-8344638 052-7445617    
רביע  צביח וג'ורג'יה הורדים 29 09-8344685 052-5793222 צביח    
רבס  דניאל ורוברטה הכלנית 49 09-8626980      
רבס לב-ארי איתי וחן הכלנית 49   054-2473535  איתי    itailevari@gmail.com 
רודן  יובל ומיכל האילנות 9 09-8621097 054-5938932  יובל 050-2035353  מיכל  
רווח  ג'קי ועינת דרך האילנות 15 09-8617430   050-6387723  עינת  
רוזנבלום   אבי  ונעמי דרך נירה 8 09-8623262 050-8882501   אבי 054-4614009  נעמי  
רוזנהיימר  רינה דרך השרון 38 09-8611052 050-8480330      
רוסמן  גדעון  וגלית דרך חפר 34 09-8322543 052-3020229  גדעון 054-4614101   גלית  
רייס ליאור  וליאת משעול האילנות 6 09-8876092 050-6277419  ליאור 050-7701149  ליאת  
רייס עדי וטללית משעול האילנות 4 09-8331553 054-2507427 עדי 052-2507016  טללית  
רייס עמוס ורבקה דרך השדות 55 09-8344542 050-5476595  עמוס    
רייס שלמה ודבורה דרך השרון 60 09-8332639 057-2433931  שלמה 052-2433931  דבורה  
רימון   אמנון  ורינה הכלנית 40 09-8822056   054-4541920  רינה  
רימון  רני וזוהר דרך נירה 6 077-5601336 054-9717222  רני 054-9717227  זוהר  
רפאל  פואד  וחנה העליה 13 09-8344639 052-2948421   פואד