ראשי טלפונים ש 

ספר טלפונים

   שם   כתובת  טלפון בית טל' נייד  טל' נייד           כתובת דואל
שבח עודד והילה הרקפת 1 09-8823413 054-5619919 עודד 054-6619024  הילה  
שגב איל  וכרמית דרך חפר 52 09-8871457 052-8890211   איל 052-5756564  כרמית  
שגב יעל דרך חפר 58   054-6655772    ysegev@gmail.com 
שגב מאיר  ודליה דרך חפר 58 09-8614345 054-6226116   מאיר 054-6655776  דליה  smeir50@gmail.com  מאיר    ns_yaelis@bezeqint.net  דליה 
שגב מירי דרך חפר 19 09-8823769 052-3303353    
שגיא איתי הכלנית 26   050-6841188    
שגיא רביד  ואורנית הבוסתן 3 09-8332332 054-3151715  רביד 054-3151713  אורנית  
שגיא שמואל  וגילי הכלנית 26 09-8344690 050-6841187  שמואל 050-6841186   גילי  
שדה מיכאל  ומיכל דרך השדות 82 09-8823993 052-3241805      
שווירץ  רות דרך השרון 7 09-8825595      
שוורץ אשר  ודורית הראשונים 13 09-8616925 050-7939189   אשר 052-2229072  דורית  
שורק  אמיר ושירלי דרך השדות 31 09-8337622 050-6276320  אמיר 054-5700835  שירלי  
שחודה  אבי  ואירית דרך השרון 48 09-8334944 052-3433331 אבי 052-2707700   אירית  
שחם אדלה דרך השדות 61 09-8828055 054-7506405    
שחם אלדד  וטל דרך השדות 61 09-8826592 054-7212080  אלדד 052-8346643  טל  
שחם אירית דרך השדות 54 09-8613199   054-4685840  אירית  
שחר אילן ועדה הראשונים 26 09-8616880 055-8805552  אילן    
שטרכמן מיקי  ושרון דרך השדות 24 077-5463632 050-5709800  מיקי 050-5463632  שרון  
שטרכמן נט ורות דרך השדות 24 09-8825855   050-5292194  רות  
שטרכמן צחי  ורינת דרך השדות 14 077-4030080 054-2250806   צחי 054-2250807  רינת  
שטרן רפי  דרך השדות 38 09-8615482 052-9378094  רפי    
שילה לוטן וגילה הכלנית 34 077-8868854 054-4683940  לוטן 054-5883940  גילה  
שילה לירון  ופרחיה הורדים 37 077-8839388 054-5945584   לירון    
שיפמן יורם  ונעמי סמטת ההדרים 42 09-8342488     yoramshifman@gmail.com
שלגל דן ואיה הסביון 5 09-9928143 052-2847300 דן 052-8407711  איה  
שלהבי דורון  וטובה הראשונים 26 077-4020122 052-3334196  דורון 052-3890581  טובה  
שלהבי עמוס ולאה המגדל 13 09-8344696 050-4418632  עמוס 052-5603382  לאה  
שלו אילן ולילך דרך חפר 43 077-4002029 052-5999870  אילן 052-5999871  לילך  
שלום  יורם  אילנה סמטת ההדרים 14 077-3501800 054-4350180  יורם 050-5809588   אילנה ilana.shalom1@gmail.com
שמידוב ישי ואירית הגנים 7 09-8825815 052-2596608  ישי 052-2916657  אירית  
שנבל אילן ואילנה דרך חפר 13 09-8822895 050-8654756  אילן 052-8510730  אילנה  
שנבל אסתר דרך חפר 21 09-8336046 052-4536046    
שנבל יגאל וציפי סמטת ההדרים 12 09-8344389 052-4426051  יגאל 052-4426052  ציפי  
שני אורי ודפנה הבוסתן 9 09-8829473 052-8890210   אורי 052-8890212  דפנה  
שני אילנה הבוסתן 9 09-8612671 052-3899396    
שני עמית ובשמת הבוסתן 9 09-8871729 050-2567498  עמית 050-2468636  בשמת  
שניידמן יעקב ונאווה דרך חפר 28 09-8827417 054-9290007  יעקב 054-4396723  נאווה  
שניצר גד שלומית המגדל 5 09-8344786 050-9600731 גד 052-8713837   שלומית  
שפיגל בנימין וחנה דרך האלונים 20 09-8626294 052-4299961 בנימין 052-3843951  חנה  
שפיר אמנון דרך השדות 66 09-8344391 054-4977745 אמנון    
שפיר דבורה דרך השרון 31 09-8822424 050-3750686    
שפיר רותי דרך נירה 11 077-4000493 052-6117620    
שפירא דינה הסביון 1 09-8344695      
שפירא יניב  ודגנית הכלנית 14 09-8872860 054-4995398   יניב 054-2490779  דגנית  
שפירא רפאל ועינת הלילך 8 09-8941818 050-7291993  רפאל 050-9165727  עינת  
שפר יהודה דרך האילנות 18 077-5532131 050-6972700    
שצר יאיר  ויונת הראשונים 33 09-8622823 050-6298536   יאיר 052-4280295  יונת  
שצר שאול ומלי דרך חפר 37 09-8823695 052-4707787  שאול 052-2223421  מלי  
שריד יחזקאל מרים דרך השדות 17 09-8344644 050-7479097  יחזקאל    
שרייר עודד ורוחמה הנרקיס 11 077-2090974 050-5733398  רוחמה    
שרלין אפרים וענבל האלונים 14   אפרים  054-5489623 ענבל 054-5488623