ראשי טלפונים ת 

ספר טלפונים

   שם   כתובת  טלפון בית טל' נייד  טל' נייד           כתובת דואל
תומר דודו  וקרן הורדים 16 09-8827967 052-4846263  דודו 052-5410089  קרן