ראשי אגודה 

אגודה חקלאית

האגודה החקלאית השיתופית בית יצחק שער-חפר מנוהלת על-ידי הנהלה בת 5 חברים.  חברי ההנהלה והמוסדות האחרים עובדים בהתנדבות. המוסדות נבחרים באסיפה הכללית, בדרך כלל פעם בשנה.

ואלה הם יתר המוסדות:

  • המועצה ובה 7 חברים. המועצה מקיימת גם ישיבות עצמאיות וגם ישיבות משותפות עם ההנהלה.
  • ועדת הביקורת ובה 3 חברים. גם הועדת הביקורת משתתפת לעיתים בישיבות משותפות.
  • הוועדה המקצועית. לכל ענף חקלאי נבחרת ועדה מקצועית שתפקודה ליעץ בעניינים מקצועיים בכל הקשור לענף המיוחד.
  • מוסדות משותפים: היחסים בין האגודה החקלאית ובין הוועד המקומי טובים והדוקים ומקיימים מוסדות משותפים רבים בתחום המוניציפלי והחברתי. נציין כאן לדוגמא את רשות הבריכה שהקימה ומפעילה את בריכת השחייה ואת מגרשי הטניס. רשימת הפעולות המשותפות לרשות המקומית ולרשות הכלכלית-חקלאית ארוכה מאוד. על פי רוב זוכים המפעלים המשותפים לעזרה הנאמנה של קרן פוירינג.
    גם בספרנו זה המפעל משותף של שלושת המוסדות.
    בשנים הראשונות אחרי איחוד האגודות הונהג מפתח קבוע לייצוג חברי שער-חפר בכל מוסדות האגודה. כעבור מספר שנים בוטל הסדר זה בהסכמה כללית וחברי המוסדות הנבחרים אך ורק לפי כישוריהם האישיים והמקצועיים.
  •  
  •  

רשימת בעלי תפקידים באגודה  

חברי הנהלת האגודה
 

ערן גולן – יו"ר
אורית בן יהודה
עמית טאובר
ניר לייזרוביץ
רני פרידלנדר 
 
חברי המועצה
 


ניתאי אלוש אבן
יוסי ברונפמן
נילי דקל
יעקב מורד
זאב נוי
יעקב סיזל
אלחנן פינר
עמית שני
גדי שניצר
 
     
חברי ועד ביקורת
 

יורם אפרתי
זאב נוי
אלחנן פינר
 
  מנכ"ל האגודה
ערן זונשיין

 
 
 
 

                             מנהלי מחלקות באגודה
 

יצחק פיק
יואל אברהמס
פואד רפאל
מרכז מזון וגידולי שדה 
מפעל המים                  
מטעים                                     
טל'       052-2391750
טל'       054-4921033
טל'       052-2948421
 
 
                            טלפונים של משרדי האגודה
 

מרכזיה
אלכס               
רחל                             
נטע                  
כוכבה                          
מיטל                
דינה                            
רונית                           
אירית                                      
           
הנהלת חשבונות            
הנהלת חשבונות
הנהלת חשבונות ומיחשוב            שכר עבודה
מזכירות
מזכירות
קופת האגודה
ביטוח
טל'       09-8608300  09-8608333
טל'       09-8608305
טל'       09-8608307
טל'       09-8608316
טל'       09-8608315
טל'       09-8608310
טל'       09-8608303
טל'       09-8608322      
טל'       09-8322795
 
.