ראשי ועד מקומי  בעלי תפקידים 

בעלי תפקידים

בעלי תפקידים - ועד מקומי

 

חברי הועד

  שם תחומי אחריות אי-מייל נייד
  עמוס פארן  יו"ר ועד amos.faran@gmail.com  
1 גילי יפהר פלדמן מ"מ יו"ר ועד, יו"ר ועדת חזות הכפר ואחראית נכסים a.yifhar@gmai.com  
2 איתי אורן יו"ר ועדת נוער  etaioren@gmail.com 054-4751199
3 אביב איתן יו"ר ועדת ספורט וחזות הכפר aviv.eitan@gmail.com 054-7534005
4 קרן אלסברג תומר יו"ר ועדת חינוך keren.elsberg@gmail.com  052-5410089
אושרת גורן יו"ר ועדת תרבות simplydesign.sd@gmail.com 050-4033442
6 יניר סבן  יו"ר ועדת ביטחון  yanir.saban@gmail.com 050-2719500
7 איריס פרידלנדר יו"ר ועדת 60+ ורווחה iris12856@walla.co.il 050-5561984
 8 זוהר קלר יו"ר ועדת תשתיות keller.zohar@gmail.com   054-4736098
9 אלון קרפ גזבר  alon.karp@gmail.com  
10 שירלי שורק   ועדת תרבות  shirleysorek@gmail.com 052-7773500


עובדי הועד
 

אביגיל אודרברג, מנהלת ישוב - 052-3712121
מלי שצר, מזכירת הוועד - 052-2223421
עמית מוסקוביץ - רב"ש הישוב - 050-5356667

גיטי חיימוביץ - הנה"ח
ליאת  רייס-  מזכירות
 
טל. הועד המקומי: 8611789, 8323347

פקס: 8829795
מייל: vaadmekomi@beit-yitzhak.org.il