ראשי ועד מקומי  מיסים ותקציבים 

מיסים ותקציבים

תקציב הוועד 2013

תקציב הוועד 2014

צו מיסים 2014

צו מיסים 2018

צו מיסים 2019


צו מיסים 2020

צו מיסים 2021