ראשי אירועי המרכז הקהילתי 

אירועי המרכז הקהילתי


חוברת פעילויות המרכז הקהילתי - פברואר 2020


אירועי השבוע הקרוב במרכז הקהילתי 12.2.2020

חוברת חוגים של המרכז הקהילתי תש"ף 2020-2019.