ראשי אירועי המרכז הקהילתי 

אירועי המרכז הקהילתי

אירועי השבוע הקרוב במרכז הקהילתי 13.6.19

חוברת אירועי המרכז הקהילתי  לחודש  יוני 2019

חוברת חוגים של המרכז הקהילתי תשע"ט 2018-2019.