ראשי אירועי המרכז הקהילתי 

אירועי המרכז הקהילתי

אירועי השבוע הקרוב במרכז הקהילתי 17.4.19

חוברת אירועי המרכז הקהילתי  לחודשים אפריל-מאי 2019

חוברת חוגים של המרכז הקהילתי תשע"ט 2018-2019.