ראשי אירועי המרכז הקהילתי 

אירועי המרכז הקהילתי


חוברת פעילויות המרכז הקהילתי -מרץ 2020


אירועי השבוע הקרוב במרכז הקהילתי 5.3.2020

חוברת חוגים של המרכז הקהילתי תש"ף 2020-2019.