ראשי אירועי המרכז הקהילתי 

אירועי המרכז הקהילתי

אירועי השבוע במרכז הקהילתי 14.3.19

חוברת מרץ 2019

חוברת חוגים של המרכז הקהילתי תשע"ט 2018-2019.