ראשי תרבות ופנאי   80 שנה לכפר 

בתי המייסדים - ט"ו בשבט