ראשי ועד מקומי  סיכום פעילויות הוועד 

סיכום פעילויות הוועד

מצגת סיכום פעילות לשנת 2020 ותוכניות העבודה לשנת 2021.
 

שנה מיוחדת ושונה מכל שידענו מסתיימת השבוע. המצב המיוחד מאלץ אותנו לשנות את הדרך, שבה אנו מציגים את סיכום שנת העבודה, המסתיימת ואת תכנית העבודה של השנה, הבאה עלינו לטובה.

מצורפת מצגת עם סיכום הפעילות לשנת 2020 ותכניות העבודה של הוועדות השונות לשנת 2021.