Rapoo- It solutions & Corporate template

09-8611789

צור קשר

liat@beit-yitzhak.org.il

שלח דוא"ל

המנון הכפר 
 

הם הגיעו מאירופה

לגבעת טרשים וחול

וידעו שזה לא פיקניק

יצטרכו מעט לסבול

אבל יקה זהו יקה עם חינוך וערכים

ובדרך אל הרפת

הם טיפחו גינות פרחים.

פזמון: בית יצחק שער חפר

איך נשקפות תמונות חיינו כמו מספר

שער חפר בית יצחק גן חפר נירה

את שירכם היום נשירה.

אז הוקמו גן חפר

שער חפר וגם נירה,

מהחסכונות שלנו

לא נותרה אפילו לירה

אבל את גבעות החול כיסו

שדות ופרדסים

כי לכל משבר פתרון יש

אם מותניים משנסים.

פזמון: בית יצחק........................

ומנגד ארבעה כפרים

דיברה אז מועצה

אף אחד מהם אז לא קיבל

בדיוק מה שרצה

אך ביחד הם שלמות של נחת

ושל אופי טוב

עד שאיש מזה יובל אינו

רוצה פה לעזוב.

פזמון: בית יצחק..............

beityitzhak abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות